Phần mềm
Trên máy tính
 

I-TAXI (Chương trình điều hành)

Chương trình tổng hợp các tính năng quản lý cuốc xe, quản lý điều xe, quản lý nhân viên, quản lý tài xế, quản lý xe, quản lý quyết toán v.v cho đến báo cáo thống kê, giúp cho việc xử lý nghiệp vụ taxi được thực hiện một cách dễ dàng và thông suốt.

IP-PBX

Thông qua tích hợp tính năng AI cho phép tự động nhận và trả lời cuộc gọi của khách hàng, giúp công việc tại Call Center được xử lý một cách nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu tối đa hóa chi phí nhân công.


Phần mềm
Trên điện thoại
 

I-AGENCY

Chương trình điều hành được sử dụng trên Mobile, mang đầy đủ tất cả các tính năng của Chương trình điều hành trên PC.

I-CALLER (Ứng dụng cho khách hàng)

Ứng dụng đặt xe trên Mobile, giúp khách hàng đặt xe một cách thuận tiện và nhanh chóng.


I-DRIVER (Ứng dụng cho tài xế)

Ứng dụng giúp tài xế có thể xem thông tin cuốc xe và nhận cuốc xe một cách tiện lợi, nhanh chóng.

I-DESK (Quản lý điểm tiếp thị)

Chương trình quản lý giúp nhân viên điều hành điểm tiếp thị có thể quản lý và điều xe tại điểm một cách nhanh chóng và khoa học.

Về công ty
Liên hệ