Sản phẩm > Trên điện thoại > I-DESK (Quản lý điểm tiếp thị)


Tải phần mềm I-DESK (Quản lý điểm tiếp thị) mới nhất


Các chức năng chính

 

Hỗ trợ nhân viên điều hành điều phối xe thuận tiện và dễ dàng tại các điểm tiếp thị của công ty
Xem, quản lý số lượng xe và thực hiện điều xe khi khách hàng có yêu cầuTải ứng dụng tại đây