Sản phẩm > Trên điện thoại > I-DRIVER (Ứng dụng cho tài xế)


Tải phần mềm I-DRIVER (Ứng dụng cho tài xế) mới nhất


Các chức năng chính

 

Dành cho tài xế trong việc xử lý và nhận cuốc xe. Xem cuốc xe và thu nhập của tài xế trong quá trình vận hành. Ứng dụng giúp tài xế nhận được thêm nhiều cuốc xe trong ca làm việc của mình, từ đó giúp tài xế tăng thêm thu nhập đáng kể
Tải ứng dụng tại đây